Uitslag van Raad de Plaat aktie

Kasteel Bouvigne aan de Bouvignelaan. Rond 1494 bouwde Jacob van Brecht een kasteel (hoeve) genaamd ŽBoeverijenŽ. Mogelijk Latijns ŽBoveriaŽ wat Žlage weideŽ betekend. Na 1614 gekocht door prins Philip Willem van Oranje, die het als jachtslot wilde gebruiken. Tot 1775 eigendom van acht prinsen van Oranje, die het echter nooit bewoonden. Na 1798 heet het Bouvigne. In 1930 wordt de gemeente Ginneken en Bavel eigenaar. Door de annexatie in 1942 wordt Breda eigenaar, welke het in 1972 verkoopt aan het Hoogheemraadschap West-Brabant, de huidige eigenaars.

Kijk op www.bredagids.nl of jij de winnaar bent van week 22

Plaat 23 staat gereed om geraden te worden

Veel succes!