Uitslag van Raad de Plaat aktie

Poolse Erebegraafplaats aan de Ettense Baan alwaar de gesneuvelde Poolse vrijheidsstrijders liggen die gesneuveld zijn bij de bevrijding van Breda in WO II 1944

Kijk op www.bredagids.nl of jij de winnaar bent van week 16

Plaat 17 staat gereed om geraden te worden

Veel succes!