Uitslag van Raad de Plaat aktie

Heuvelcarillon Heuvelbrink Het carillon bestaat uit 23 klokken (Eijsbouts, 1980) met een totaal gewicht van 490 kg. De grootste klok weegt 53 kg (toon c 3).Voor meer info: Beiaard

Kijk op www.bredagids.nl of jij de winnaar bent van week 10

Plaat 11 staat gereed om geraden te worden

Veel succes!